č. p. 7, Bylany 538 01
+420 724 721 503
skola@talentbylany.cz

V každém z nás se skrývá talent.

Pojďme ho spolu objevit a rozvíjet!

Jak učíme?

Montessori pedagogika

Základní stavební kámen, obvzlášť pro děti v prvním trojročí, je výchovně – vzdělávací směr Montessori pedagogika.

Koučink

Při vzdělávání dětí využíváme základní koučovací principy, jako je stanovení cíle a práce na jeho dosažení.

Líný učitel

Při přípravách na výuku se inspirujeme didaktickými strategiemi Líného učitele Roberta Čapka. S moderní didaktikou může být učení zábavou.

Posilování silných stránek

Jan Mühlfeit a Kateřina Krůtová pomáhají dětem pochopit, jaké jsou jejich talenty a jak je můžou využít. Z této metodiky vycházíme a navazujeme na „Odemykání dětského potenciálu“.

Podpora růstu bytostí s vlastní vůlí

Náš cíl není pouze vychovávat a vzdělávat děti, ale podporovat je v růstu v bytost s vlastní vůlí, rozumem, schopností rozhodovat se a vytvářet svět kolem nás. K tomu však, mimo řady dovedností a znalostí, potřebují děti především vzory.

TALENT

Objevujeme a rozvíjíme nadání člověka. Víme, že v každém z nás dřímá talent, něco, co je nám dáno do vínku geneticky. Někteří ho již objevili, někteří ne. Naším cílem je talenty objevovat a podporovat jejich rozvoj. Nejen u dětí, ale i u rodičů a pedagogů.

ODPOVĚDNOST

Přijímáme odpovědnost z našich rozhodnutí.
Jsme odpovědnou institucí. Jak vůči planetě, tak vůči sobě navzájem. Snažíme se žít v souladu s přírodou. Nebojíme se chybovat, vždyť chybami se člověk učí. Při dělání chyb sbíráme zkušenosti a posouváme se dál.

OTEVŘENOST

Vážíme si všech názorů.
Vedeme transparentní účet a sociální fond. Zveřejňujeme účetní závěrku a všichni zaměstnanci školy i rodiče jsou seznamováni s naším hospodařením. Jejich názor nás zajímá. Setkáváme se a diskutujeme, nebojíme se otevřít ani obtížná témata. Vzájemné vztahy a společná komunikace jsou pro nás velmi důležité.

UČENÍ

Učíme se navzájem. Jsme škola, instituce, která vzdělává člověka. Naší hodnotou však není memorování znalostí, ale osvojení si dovedností a kompetencí.
Každý z nás předává ostatním kus sebe a zároveň přijímá inspiraci od ostatních. Dospělí i děti – učíme se a rosteme společně.

Máme vlastní dopravu do školy a zpět

Pro žáky, kteří jsou z okolních vesnic nebo z hůře dostupných míst, máme vlastní dopravu. Rozvozy probíhají každý den, ráno i odpoledne. Díky tomu jsme schopni obsloužit rodiče a jejich děti i ze vzdálenějších obcí, jako je Hrochův Týnec nebo Přelouč.

Aktuálně zajišťujeme svoz dětí ze tří stran. Zároveň je naším cílem mít ve škole k dispozici vozidla tak, aby děti mohly kdykoliv opustit školu a vyrazit za poznáváním a objevováním přírody, kulturních památek nebo třeba do vědecké laboratoře. Do budoucna chceme výuku co nejvíce přiblížit realitě běžného života. Díky tomu, že jsou ve výuce vždy dva, jeden pedagog a jeden asistent, bude s našimi vozy snadné přesunout celou třídou na zajímavá a atraktivní místa, která nám to umožní.

Podporují nás

Školné

Existence školy je financovaná ze školného, tedy soukromých zdrojů rodičů, a příspěvků v podobě normativů (dotace) na žáka ze strany státu. Školné vybíráme, protože příspěvky od státu nepokryjí plně provoz školy a budoucí investice.
Moc děkuji Vám všem,  zaměstnancům školy, rodičům i dětem, kteří v tento náš společný projekt věříte a tvoříte ho s námi. Díky vašemu nadšení a podpoře se posunuje projekt školy stále dál a ukazuje se,  jak je smysluplný a ve společnosti potřebný.
Budeme vděční za jakoukoliv finanční podporu pro naši školu. 

měsíční

2 900 Kč

Školné obsahuje:
  • základní vzdělávání respektujícím principem
  • družinu či školní klub
  • dopravné kamkoliv pojedeme
Školné neobsahuje:
*výcviky (plavecký, lyžařský apod.) *dlouhodobé pobyty (škola v přírodě, adaptační pobyt apod.)
*
stravu
*vstupné na akce mimo školu.
čtvrtletní

7 250 Kč

Školné obsahuje:
  • základní vzdělávání respektujícím principem
  • družinu či školní klub
  • dopravné kamkoliv pojedeme
Školné neobsahuje:
*výcviky (plavecký, lyžařský apod.)
*dlouhodobé pobyty (škola v přírodě, adaptační pobyt apod.)
*stravu
*vstupné na akce mimo školu.

Jak platit školné?

Školné je hrazeno na transparentní účet, pod variabilním symbolem, dle smlouvy o poskytování vzdělávání. Variabilní symbol je číslo smlouvy (např. 999119). Do položky „zpráva pro příjemce“ je dobré uvést krátký text, například: školné Anna Nowakova, srpen 2022
Číslo transparentního účtu pro platby školného: 2401615371 / 2010 (vedeno u Fio Banka, a.s.)
Variabilní symbol: číslo smlouvy

Stipendium

Chceme, aby vzdělávání na naší škole bylo dostupné všem. Proto máme sociální stipendijní program. V jednoduchých třech krocích zde máte nastíněno, jak lze stipendium získat.

1

Podáte žádost

Volnou formou klidně do emailu, ideálně uvést důvody a nějaké materiály, které Vaše tvrzení budou podporovat.

2

Rozhodnutí komise

Koncem dubna zasedá komise, která přiznává stipendia na příští školní rok. Stipendium je vždy platné pouze na jeden školní rok.

3

Rozhodnutí o stipendiu

Po rozhodnutí komise je Vám stanoveno roční školné, to může být i 0 Kč (zpravidla ve velmi výjimečných případech). Rozhodnutí je Vám během května doručeno elektronickou formou.