č. p. 7, Bylany 538 01
+420 604 130 528
skola@talentbylany.cz

Dokumentace školy

Zprávy české školní inspekce

Po kliknutí na obrázek stáhnete příslušný dokument.

Inspekční zpráva 2020

První inspekční zpráva na základě které jsme získali financování na další školní rok.

Protokol o kontrole ČŠI 2020

Zde se uvádí to co bylo v pořádku a co ne.

Výroční zprávy školy a další povinně zveřejňované dokumenty.

Školní rok 2019/2020

První školní rok. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.

Školní rok 2020/2021

Velmi turbulentní. Rozdílné názory majitelů školy vedli k odkupu podílů a sloučení pod jednoho majitele.

Školní rok 2021/2022

Zásadní rok stability školy, stěhování do Bylan.

Školní řád

Provozní a hygienický řád

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Poučení žáků o bezpečnosti ve škole

Školní vzdělávací program

Učební plán

Vzdělávací obsah pro 1.– 3. ročník

Vzdělávací obsah pro 4.– 5. ročník

Vzdělávací obsah pro 6. – 9. ročník

Vzdělávací obsah – minimální výstupy pro první stupeň

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny