č. p. 7, Bylany 538 01
+420 724 721 503
skola@talentbylany.cz

Dokumentace školy

Zprávy české školní inspekce

Po kliknutí na obrázek stáhnete příslušný dokument.

Inspekční zpráva 2020

První inspekční zpráva na základě které jsme získali financování na další školní rok.

Inspekční zpráva 2023

Inspekční zpráva po 3 letech fungování.

Výroční zprávy školy a další povinně zveřejňované dokumenty.

Školní rok 2019/2020

První školní rok. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.

Školní rok 2020/2021

Velmi turbulentní. Rozdílné názory majitelů školy vedli k odkupu podílů a sloučení pod jednoho majitele.

Školní rok 2021/2022

Zásadní rok stability školy, stěhování do Bylan.

Školní řád

Provozní a hygienický řád

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Poučení žáků o bezpečnosti ve škole

Školní vzdělávací program

Učební plán

Vzdělávací obsah pro 1.– 3. ročník

Vzdělávací obsah pro 4.– 5. ročník

Vzdělávací obsah pro 6. – 9. ročník

Vzdělávací obsah – minimální výstupy pro první stupeň

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny