č. p. 7, Bylany 538 01
+420 724 721 503
skola@talentbylany.cz

Školní svozy

Zajišťujeme ranní svozy do školy

V současnosti škola disponuje třemi vozidly, které sváží děti, pro které by doprava do školy mohla představovat problém. Auta jezdí ze třech směrů, v současnosti se jedna o dvě dodávky Hyundai a jedno osobní vozidlo Škoda Octavia. Přednost mají mladší děti. Dodávky se ve škole následně využívají i pro dopravu dětí na výuku, či na různé projektové dny, nebo i zahraniční expedice. V době, kdy jsou auta využita na zahraniční expedici, nebo na dlouhodobý výcvik (lyžařský výcvik a podobně), není doprava zajišťována.

Pravidla ohledně dopravy

* Zajišťujeme pouze ranní svozy, odpoledne funguje družina do 16,30 hodin.
* Svozy jsou zpravidla mezi 7,30 až 8,45 hodin tak, abychom jsme stihli výuku.
* Cena je stanovena na 500,- Kč/měsíčně za žáka.
* Platí se na účet: 2401615371/2010
* Variabilní symbol: číslo smlouvy
* Specifický symbol: 8983
* V době využití vozidel na dlouhodobé výcviky (lyžařský výcvik, program Erasmus+ apod.) se doprava ruší