č. p. 7, Bylany 538 01
+420 724 721 503
skola@talentbylany.cz

Pro budoucí prvňáky

Přemýšlíte, že pro své dítě chcete, aby ho učení bavilo?

Zajímá Vás, jak by to mohlo vypadat? Přijďte se podívat a zažijte si školu tak trochu jinak.

Učíme s respektem k dítěti, máme transparentní komunikaci. Reálně pracujeme s chybou jako prostorem pro zlepšování se nás všech. Učíme v souvislostech a v kontaktu s reálným životem. Učíme děti k odpovědnosti, ať už osobní či společenské.

Registrujte se a my Vás budeme kontaktovat.

Elektronické zápisy do naší školy 2024/25 

Jak konkrétně probíhá přijímání dětí do naší školy?

V krocích Vás provedeme tím, jak probíhá přijetí budoucího prvňáka, který nastupuje do prezenčního studia na naší škole.

1. REGISTRUJTE SE!

Poprosíme Vás, nejprve nám vyplňte krátký formulář, abychom věděli, že o naši školu máte zájem a že Vás můžeme  kontaktovat při organizaci zápisů do naší školy.

Předregistrace pro zájemce

2. Den pro předškoláka

Pokud jste vyplnili registraci, zavoláme Vám a domluvíme si s Vámi návštěvu v naší škole na Dnu pro předškoláka. Tyto dny organizujeme do konce února, pokud jste to nestihli, nezoufejte. I tak má smysl se účastnit dalších částí organizovaného zápisu do naší školy.

3. Osobní pohovory

V druhé polovině března organizujeme osobní pohovory, na které si pozveme všechny rodiče, kteří vyplnili Předregistraci. Na osobním pohovoru se budeme bavit o Vašich motivacích nastoupit k nám do školy a o vhodnosti našeho vzdělávacího systému pro Vaše dítě (vezměte s sebou motivační dopis). Nám ho však prosím pošlete nejpozději do neděle, před pohovory.

4. Den pro školu.

První víkend v dubnu plánujeme Den pro školu, na který jste všichni srdečně zváni. Na všech akcích školy může Vaše dítě získávat body. Nejvyšší počet bodů rozhodne, kdo bude do naší školy přijat.

5. Elektronický zápis do školy

 Níže najdete tlačítko k podání elektronického zápisu do naší školy. Jen ti žáci, kteří vyplní zápis, mohou být do školy přijati.

Zapište se do naší školy

6. Rozhodnutí o přijetí

První pondělí po Dnu pro školu, zveřejníme výsledkovou listinu žáků, z které je patrné pořadí uchazečů a vhodnosti žáka. Poté rodiče vyzveme k podpisu smlouvy o vzdělání na následující kalendářní rok. Záloha na školné na první školní rok je splatná do 5 dnů po podpisu smlouvy a je nevratná.

Hodnotící kritéria, podle kterých budeme vybírat 6 nových prvňáků.

Posuzujeme v týmu pracovníků naší školy. Každé kritérium mimo sourozence má hodnotu 1 – 10 bodů.

Sourozenec

Děti, které mají u nás bráchu nebo ségru, mají přednost. Kritérium, které má váhu 10 bodů.

Motivační dopis

V naší škole hodnotíme slovně. Proto je pro nás důležité i to, jak tuto hodnotu sdílíte Vy a Vaše dítě. Napište mu dopis, proč chcete, aby chodilo do naší školy. A vezměte ho s sebou na pohovor. Maximální rozsah dopisu je jedna  strana  formátu A4. Nám prosím tento dopis pošlete nejpozději do neděle předcházející pohovorům.

Účast na workshopu „Den pro předškoláka“

Organizujeme „Dny pro předškoláky“. Je to den, kdy chceme vidět my Vás, ale i Vy máte šanci se podívat do naší školy. Zjistíte, co jsme zač a zodpovíme Vaše dotazy. Děti si zažijí, jak učíme a co mohou od září očekávat.

Účast na „Den pro školu“

První dubnový víkend organizujeme „Den pro školu“. Chceme vidět, jak děti dokáží samostatně pracovat. Jestli se nebojí vzít do ruky hrábě, lopatu a trochu se ušpinit. Zpravidla budujeme něco na zahradě.

Osobní pohovor

Nedílnou součástí přijímání nových prvňáků je osobní pohovor v naší škole, ve kterém se zajímáme o školní zralost a vhodnost našeho vzdělávacího systému pro Vaše dítě.

Časová osa zápisů

Účast na kterékoliv z níže uvedených aktivit Vás nediskvalifikuje v rámci přijímacího řízení. Celkem můžete nasbírat až 50 bodů.

1

Předregistrace

Do konce ledna máte šanci se registrovat na Den pro předškoláka.

2

Den pro předškoláka

V průběhu února budou probíhat organizované „dny otevřených dveří“. Na tyto dny Vás budeme osobně zvát, vždy budou pro děti připravené aktivity, které simulují naše formy výuky. 

3

Elektronické přihlášky

1. března spouštíme elektronické přihlašování k zápisům do naší školy. Fyzicky nebo elektronicky musíte pak přihlášku podepsat a doručit do školy, společně s kopií rodného listu.

4

Osobní pohovory/motivační dopis

Poslední týden v březnu proběhnou osobní pohovory nad Vašimi motivačními dopisy. Šance se na ně registrovat je do pátku předchozího týdne a motivační dopis musíte poslat do neděle před pohovory.

5

Den pro školu

První víkend v dubnu organizujeme Den pro školu. Budeme něco budovat na zahradě. Všichni jste zváni. Občerstvení zajišťeno.

6

Vyhodnocení vhodnosti

První pondělí v dubnu vydáváme stanoviska a pořadí uchazečů, pod neveřejnými kody. Podle pořadí Vás vyzveme k podpisu smluv o vzdělávání.

7

Oficiální zápis do školy

Oficiální zápis do školy je stanoven na poslední pátek v dubnu 2024.

8

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Následující den po zápisech rozesíláme výsledky zápisů do 1. třídy elektronicky a zveřejňujeme je na našem webu.