Název projektu: Šablony IV – ZŠ Talent Bylany

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006200 Období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programuJan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektůzjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.…
Více